Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın Hibe Destek Programını Açıkladı

03 Ocak 2024 09:25

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın Hibe Destek Programını Açıkladı

KARS PUSULA / ADEM ALP

Tarım Bakanlığı tarafından verilen %50 hibe destekleri hakkında açıklamada bulunan Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, yetiştiricimize ve üreticimize yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı açıklanmıştır dedi.
İl Müdürü Aydın açıklamasında; "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 29 Aralık 2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Proje kapsamında, hibeye esas proje tutarının %50’sine (KDV Hariç) hibe yoluyla destek verilir. Yatırımcılar hibeye esas proje tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam tutara ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
Yatırım konuları olarak;
 1) Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında küçük ve orta ölçekli işletmeler için; 
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;
 1) Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar, 
 2) Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar, 
3) Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar, 
4) Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar, 
5) Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
             b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında; 
               1) Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar, 
               2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, 
               3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, 
               4) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, 
               5) Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar, 
               6) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar, 
               7) Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
            c) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 
           ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında; 
             1) Denizlerde yetiştiricilik, 
             2) İç sularda yetiştiricilik, 
            3) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 
            d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında; 
              1) Hayvansal orijinli gübre, 
      2) Bitkisel orijinli gübre, tesisleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için; 
      a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, 
      b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, 
      c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, 
      ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, 
      d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, 
      e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, 
      f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları, 
      g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Başvuru yapabilecek kişiler:
   -Başvuru konusu ile alakalı olarak, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek kişiler.
   -Tüzel Kişiler: 
       a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler, 
        b) Tarımsal amaçlı örgütler, tüzel kişi olarak başvurabilirler dedi." 
Desteklemeden Faydalanamayacak Kişiler:
İl Müdürü Aydın, "Bu Tebliğde açıklanan gerçek ve tüzel kişi haricindekiler ve kamu görevi yürütenler, devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlileri hibe desteğinden faydalanamazlar. (2) Hibe sözleşmesi imzalayan ancak başvuruların alınmaya başladığı tarihe kadar yatırımını nihai rapora bağlayamayan, önceki tebliğler kapsamında hibe desteğinden yararlanmış ancak projesi fesih sürecinde bulunan yatırımcılar hibe desteğinden faydalanamazlar. (3) Tarımsal amaçlı örgütler hariç, tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi olması halinde ortaklar gerçek kişi olarak hibe desteğinden faydalanamazlar. Ayrıca tüzel kişi ortaklarının tüzel kişi olması halinde de tüzel kişi ortaklar ayrı olarak hibe desteğinden faydalanamazlar. Gerçek ve/veya tüzel kişiler kendileri hibe başvurusunda bulunmaları halinde oluşturdukları ya da oluşturacakları farklı tüzel kişiler/ortaklar ayrıca hibe desteğinden faydalanamazlar. (4) İl özel idaresi ve belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf ve birlik benzeri teşekkülleri ile içinde bulundukları ortaklıkların başvuruları Program kapsamında değerlendirilmez. (5) 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) gereğince vadesi geçmiş vergi borcu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu bulunan yatırımcılar hibe desteğinden faydalanamazlar." İfadelerini kullandı. 
 

Yorum Yaz
Uyarı: Hakaret içeren Cümleler veya imalar, inançlara, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.