Aranan Kelime : Kars\'ta Sa��l��k ��al����an��na ��iddet Uygulayan Ki��i Tutukland��